بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس

بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس
دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس

دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد.
بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس

ممکن است بپسندید...