تصمیم نهایی ترامپ برای انتقال سفارت به قدس چهارشنبه اعلام می‌شود

تصمیم نهایی ترامپ برای انتقال سفارت به قدس چهارشنبه اعلام می‌شود
رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی خود در مورد انتقال سفارت آمریکا از «تل آویو» به «بیت المقدس» را روز چهارشنبه اعلام می کند.

تصمیم نهایی ترامپ برای انتقال سفارت به قدس چهارشنبه اعلام می‌شود

رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی خود در مورد انتقال سفارت آمریکا از «تل آویو» به «بیت المقدس» را روز چهارشنبه اعلام می کند.
تصمیم نهایی ترامپ برای انتقال سفارت به قدس چهارشنبه اعلام می‌شود

ممکن است بپسندید...