تقویت گفتمان قرآن و عترت از اهم اهداف جشنواره ملی آواها و نغمات بود

تقویت گفتمان قرآن و عترت از اهم اهداف جشنواره ملی آواها و نغمات بود
عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه جشنواره سراسری آواها ونغمات« آیات» اظهار کرد: جشنواره ملی آواها و نغمات استان آذربایجان شرقی با هدف تقویت گفتمان قرآن و عترت در قالب هنرهای آوایی و نغمه ای برگزار شد.

تقویت گفتمان قرآن و عترت از اهم اهداف جشنواره ملی آواها و نغمات بود

عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه جشنواره سراسری آواها ونغمات« آیات» اظهار کرد: جشنواره ملی آواها و نغمات استان آذربایجان شرقی با هدف تقویت گفتمان قرآن و عترت در قالب هنرهای آوایی و نغمه ای برگزار شد.
تقویت گفتمان قرآن و عترت از اهم اهداف جشنواره ملی آواها و نغمات بود

ممکن است بپسندید...