جمعی ار مسؤلین و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

جمعی ار مسؤلین و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند
به گزارش خبرگزاری دانشجو، تا ساعاتی دیگر جمعی از مسؤلین عالی‌رتبه کشور و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند.

جمعی ار مسؤلین و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

به گزارش خبرگزاری دانشجو، تا ساعاتی دیگر جمعی از مسؤلین عالی‌رتبه کشور و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند.
جمعی ار مسؤلین و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

ممکن است بپسندید...