عباس: به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتباری ندارد

عباس: به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتباری ندارد
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با تاکید بر اینکه ترامپ نمی تواند تاریخ فلسطین را تغییر دهد، گفت: به رسمیت شناخت قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اعتباری ندارد.

عباس: به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتباری ندارد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با تاکید بر اینکه ترامپ نمی تواند تاریخ فلسطین را تغییر دهد، گفت: به رسمیت شناخت قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، اعتباری ندارد.
عباس: به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتباری ندارد

ممکن است بپسندید...