نبیه بری: در برابر یک «بیانیه بالفور» جدید قرار گرفته‌ایم

نبیه بری: در برابر یک «بیانیه بالفور» جدید قرار گرفته‌ایم
رئیس پارلمان لبنان، تصمیم‌های احتمالی دولت آمریکا علیه قدس را به بیانیه بالفور انگلیس تشبیه کرد.

نبیه بری: در برابر یک «بیانیه بالفور» جدید قرار گرفته‌ایم

رئیس پارلمان لبنان، تصمیم‌های احتمالی دولت آمریکا علیه قدس را به بیانیه بالفور انگلیس تشبیه کرد.
نبیه بری: در برابر یک «بیانیه بالفور» جدید قرار گرفته‌ایم

ممکن است بپسندید...