وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

وزیر دفاع آمریکا: مرگ صالح اوضاع انسانی یمن را وخیم‌تر می‌کند

ممکن است بپسندید...