انقلاب اسلامی. VS. جمهوری اسلامی! / ما خیلی گوگولی‌ایم خییییلی!

انقلاب اسلامی. VS. جمهوری اسلامی! / ما خیلی گوگولی‌ایم خییییلی!
نشریات دانشجویی در هفته گذشته تیتر‌ها و سرمقاله‌‍‌های خود را به مهمترین مسائل روز کشور اختصاص دادند.

انقلاب اسلامی. VS. جمهوری اسلامی! / ما خیلی گوگولی‌ایم خییییلی!

نشریات دانشجویی در هفته گذشته تیتر‌ها و سرمقاله‌‍‌های خود را به مهمترین مسائل روز کشور اختصاص دادند.
انقلاب اسلامی. VS. جمهوری اسلامی! / ما خیلی گوگولی‌ایم خییییلی!

ممکن است بپسندید...