دانشجویان باید مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند

دانشجویان باید مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: دانشجویان باید سیاسی، اما مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند و با دقت، مسائل داخلی و منطقه‌ای را رصد کنند.

دانشجویان باید مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: دانشجویان باید سیاسی، اما مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند و با دقت، مسائل داخلی و منطقه‌ای را رصد کنند.
دانشجویان باید مواظب سیاسی‌کاری جریان‌های سیاسی باشند

ممکن است بپسندید...