شکست خانگی لایپزیگ مقابل بشیکتاش/ پورتو بعنوان تیم دوم صعود کرد

شکست خانگی لایپزیگ مقابل بشیکتاش/ پورتو بعنوان تیم دوم صعود کرد
تیم فوتبال لایپزیگ با شکست خانگی مقابل بشیکتاش از راه یابی به مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا باز ماند.

شکست خانگی لایپزیگ مقابل بشیکتاش/ پورتو بعنوان تیم دوم صعود کرد

تیم فوتبال لایپزیگ با شکست خانگی مقابل بشیکتاش از راه یابی به مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا باز ماند.
شکست خانگی لایپزیگ مقابل بشیکتاش/ پورتو بعنوان تیم دوم صعود کرد

ممکن است بپسندید...