مقدمات انتقال سفارت آمریکا به قدس را فراهم می‌کنیم

مقدمات انتقال سفارت آمریکا به قدس را فراهم می‌کنیم
پس از اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط رئیس‌جمهور آمریکا وزیر خارجه این کشور از آغاز فوری مقدمات انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس خبر داد.

مقدمات انتقال سفارت آمریکا به قدس را فراهم می‌کنیم

پس از اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط رئیس‌جمهور آمریکا وزیر خارجه این کشور از آغاز فوری مقدمات انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس خبر داد.
مقدمات انتقال سفارت آمریکا به قدس را فراهم می‌کنیم

ممکن است بپسندید...