نمایندگان مجلس باز هم از زنگنه سوال می‌کنند

نمایندگان مجلس باز هم از زنگنه سوال می‌کنند
جمعی از نمایندگان مجلس هفته آینده در صحن علنی مجلس از وزیر نفت سوال می‌کنند.

نمایندگان مجلس باز هم از زنگنه سوال می‌کنند

جمعی از نمایندگان مجلس هفته آینده در صحن علنی مجلس از وزیر نفت سوال می‌کنند.
نمایندگان مجلس باز هم از زنگنه سوال می‌کنند

ممکن است بپسندید...