واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی

واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی
دونالد ترامپ، روز چهارشنبه قدس را رسماً به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد. تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشت.

واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی

دونالد ترامپ، روز چهارشنبه قدس را رسماً به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد. تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشت.
واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی

ممکن است بپسندید...