بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد بر سر آل سعود خواهد آمد

بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد بر سر آل سعود خواهد آمد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد در آینده بر سر حکام سعودی خواهد آمد.

بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد بر سر آل سعود خواهد آمد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد در آینده بر سر حکام سعودی خواهد آمد.
بلایی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد بر سر آل سعود خواهد آمد

ممکن است بپسندید...