تیلرسون در فرانسه با سعد حریری دیدار می‌کند

تیلرسون در فرانسه با سعد حریری دیدار می‌کند
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان در پاریس، پایتخت فرانسه دیدار می‌کند.

تیلرسون در فرانسه با سعد حریری دیدار می‌کند

وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان در پاریس، پایتخت فرانسه دیدار می‌کند.
تیلرسون در فرانسه با سعد حریری دیدار می‌کند

ممکن است بپسندید...