روایت یک روز دانشجوی برفی-خاکی/ روحانی،خشایار،آقا زرده و دیگران!

روایت یک روز دانشجوی برفی-خاکی/ روحانی،خشایار،آقا زرده و دیگران!
بچه‌های بسیج کاغذ، ماژیک بنفش و چسب آورده‌اند و تا مجری مراسم خوش‌آمدش را بگوید، برای خودشان کلی شعار و پلاکارد نوشته‌اند. چند نفری هم با چسب، کاغذ بنفش چسبانده‌اند به دهانشان که یعنی روحانی دهان‌مان را بسته. انجمنی‌ها مبهوت این حرکت بسیجی‌ها شده‌اند.

روایت یک روز دانشجوی برفی-خاکی/ روحانی،خشایار،آقا زرده و دیگران!

بچه‌های بسیج کاغذ، ماژیک بنفش و چسب آورده‌اند و تا مجری مراسم خوش‌آمدش را بگوید، برای خودشان کلی شعار و پلاکارد نوشته‌اند. چند نفری هم با چسب، کاغذ بنفش چسبانده‌اند به دهانشان که یعنی روحانی دهان‌مان را بسته. انجمنی‌ها مبهوت این حرکت بسیجی‌ها شده‌اند.
روایت یک روز دانشجوی برفی-خاکی/ روحانی،خشایار،آقا زرده و دیگران!

ممکن است بپسندید...