شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند

شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از فراخوان جذب مشاور برای استخراج شاخص‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای اجرای فاز دوم طرح شبکه سیر همنام خبر داد و گفت: شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند.

شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از فراخوان جذب مشاور برای استخراج شاخص‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای اجرای فاز دوم طرح شبکه سیر همنام خبر داد و گفت: شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند.
شرکت‌های مسافربری جاده‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند

ممکن است بپسندید...