شهادت دومین شهید فلسطینی انتفاضه جدید قدس

شهادت دومین شهید فلسطینی انتفاضه جدید قدس
در تظاهرات‌های ضد صهیونیستی امروز در سرزمین‌های اشغالی ارتش رژیم صهیونیستی دو جوان فلسطینی را در مرز غزه به شهادت رساند.

شهادت دومین شهید فلسطینی انتفاضه جدید قدس

در تظاهرات‌های ضد صهیونیستی امروز در سرزمین‌های اشغالی ارتش رژیم صهیونیستی دو جوان فلسطینی را در مرز غزه به شهادت رساند.
شهادت دومین شهید فلسطینی انتفاضه جدید قدس

ممکن است بپسندید...