شیخ الأزهر مصر ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد

شیخ الأزهر مصر ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد
شیخ الأزهر مصر در اعتراض به اقدام آمریکا در معرفی قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی، ملاقات معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ با وی را لغو کرد.

شیخ الأزهر مصر ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد

شیخ الأزهر مصر در اعتراض به اقدام آمریکا در معرفی قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی، ملاقات معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ با وی را لغو کرد.
شیخ الأزهر مصر ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد

ممکن است بپسندید...