مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد

مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد
به دلیل برودت شدید هوا و یخبندان، مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل اعلام شد.

مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد

به دلیل برودت شدید هوا و یخبندان، مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل اعلام شد.
مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد

ممکن است بپسندید...