کوهنوردان مشهدی گرفتار سقوط بهمن شدند

کوهنوردان مشهدی گرفتار سقوط بهمن شدند
رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: متاسفانه کوهنوردان مشهدی در اشتران‌کوه لرستان گرفتار سقوط بهمن شدند و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا آن‌ها سالم به پایین منتقل شوند.

کوهنوردان مشهدی گرفتار سقوط بهمن شدند

رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: متاسفانه کوهنوردان مشهدی در اشتران‌کوه لرستان گرفتار سقوط بهمن شدند و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا آن‌ها سالم به پایین منتقل شوند.
کوهنوردان مشهدی گرفتار سقوط بهمن شدند

ممکن است بپسندید...