امیدواریم سفر جانسون به ایران مواضع قاطعانه اروپا را در برابر تندروی امریکایی‌ها به دنبال داشته باشد

امیدواریم سفر جانسون به ایران مواضع قاطعانه اروپا را در برابر تندروی امریکایی‌ها به دنبال داشته باشد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سفر بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به ایران ابراز امیدواری کرد که مواضع قاطعانه‌تر اروپا در برابر تندروی امریکا را به دنبال داشته باشد.

امیدواریم سفر جانسون به ایران مواضع قاطعانه اروپا را در برابر تندروی امریکایی‌ها به دنبال داشته باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سفر بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به ایران ابراز امیدواری کرد که مواضع قاطعانه‌تر اروپا در برابر تندروی امریکا را به دنبال داشته باشد.
امیدواریم سفر جانسون به ایران مواضع قاطعانه اروپا را در برابر تندروی امریکایی‌ها به دنبال داشته باشد

ممکن است بپسندید...