دربی ایتالیا برنده نداشت/ تقسیم امتیازات بین یوونتوس و اینتر

دربی ایتالیا برنده نداشت/ تقسیم امتیازات بین یوونتوس و اینتر
دیدار حساس تیم های فوتبال یوونتوس و اینتر موسوم به دربی ایتالیا با تساوی خاتمه یافت.

دربی ایتالیا برنده نداشت/ تقسیم امتیازات بین یوونتوس و اینتر

دیدار حساس تیم های فوتبال یوونتوس و اینتر موسوم به دربی ایتالیا با تساوی خاتمه یافت.
دربی ایتالیا برنده نداشت/ تقسیم امتیازات بین یوونتوس و اینتر

ممکن است بپسندید...