در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏موفق بوده‌ایم/ متاسفانه در تقسیم ثروت‌های کشور نگاه انقلابی نداریم

در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏موفق بوده‌ایم/ متاسفانه در تقسیم ثروت‌های کشور نگاه انقلابی نداریم
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه گفت: در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏توانستیم موفق باشیم، هر چند گاهی به لحاظ مابع مالی و امکانات هم قدرت کمی داشتیم.‏

در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏موفق بوده‌ایم/ متاسفانه در تقسیم ثروت‌های کشور نگاه انقلابی نداریم

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه گفت: در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏توانستیم موفق باشیم، هر چند گاهی به لحاظ مابع مالی و امکانات هم قدرت کمی داشتیم.‏
در هر برهه از زمان که انقلابی عمل کردیم، ‏موفق بوده‌ایم/ متاسفانه در تقسیم ثروت‌های کشور نگاه انقلابی نداریم

ممکن است بپسندید...