«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد

«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد
جایزه بهترین انیمیشن بلند از جوایز فستیوال انیمیشن استودیو به «رهایی از بهشت» از ایران رسید.

«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد

جایزه بهترین انیمیشن بلند از جوایز فستیوال انیمیشن استودیو به «رهایی از بهشت» از ایران رسید.
«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد

ممکن است بپسندید...