سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد

سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد
سومین نشست کارگروه فناوری‌های کارا و معدن با حضور قائم مقام در امور بین‌الملل و رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری جمهوری و هیات اعزامی از وزارت علوم تحقیقات و اقتصاد اتریش در ایران برگزار شد.

سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد

سومین نشست کارگروه فناوری‌های کارا و معدن با حضور قائم مقام در امور بین‌الملل و رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری جمهوری و هیات اعزامی از وزارت علوم تحقیقات و اقتصاد اتریش در ایران برگزار شد.
سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد

ممکن است بپسندید...