فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود

فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود
همزمان با برگزاری روز تکنولوژی و رونمایی از ۱۵ محصول فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فن بازار محصولات این پارک برگزار خواهد شد.

فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری روز تکنولوژی و رونمایی از ۱۵ محصول فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فن بازار محصولات این پارک برگزار خواهد شد.
فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...