قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت
قیمت هر اونس طلا امروز در بازار جهانی با ۲. ۰ درصد افزایش به ۱۲۴۸ دلار و ۸۶ سنت رسید.

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت

قیمت هر اونس طلا امروز در بازار جهانی با ۲. ۰ درصد افزایش به ۱۲۴۸ دلار و ۸۶ سنت رسید.
قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت

ممکن است بپسندید...