واکنش سازمان اتکا به دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه

واکنش سازمان اتکا به دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه
سازمان اتکا اعلام کرد: زمین‌های ۱۲۰۰ هکتاری مجتمع کشت و صنعت جنوب غرب در اراضی واحد دهلران متعلق به سازمان اتکا وزارت دفاع بوده و در زمان انجام عملیات آماده‌سازی سیستم‌های آبیاری، توسط تعدادی از افراد مورد تعرض قرار گرفته است.

واکنش سازمان اتکا به دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه

سازمان اتکا اعلام کرد: زمین‌های ۱۲۰۰ هکتاری مجتمع کشت و صنعت جنوب غرب در اراضی واحد دهلران متعلق به سازمان اتکا وزارت دفاع بوده و در زمان انجام عملیات آماده‌سازی سیستم‌های آبیاری، توسط تعدادی از افراد مورد تعرض قرار گرفته است.
واکنش سازمان اتکا به دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه

ممکن است بپسندید...