وقتی اقتصاد و امنیت یکی می‌شوند/ لوکس جلوه دادن کالای خارجی چرا برای اقتصاد مضر است؟

وقتی اقتصاد و امنیت یکی می‌شوند/ لوکس جلوه دادن کالای خارجی چرا برای اقتصاد مضر است؟
نشست هم‌اندیشی رابطان بسیج اتاق‌های سراسر کشور با حضور رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور توسط معاونت امور استان‌های اتاق ایران برگزار شد.

وقتی اقتصاد و امنیت یکی می‌شوند/ لوکس جلوه دادن کالای خارجی چرا برای اقتصاد مضر است؟

نشست هم‌اندیشی رابطان بسیج اتاق‌های سراسر کشور با حضور رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور توسط معاونت امور استان‌های اتاق ایران برگزار شد.
وقتی اقتصاد و امنیت یکی می‌شوند/ لوکس جلوه دادن کالای خارجی چرا برای اقتصاد مضر است؟

ممکن است بپسندید...