«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد

«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد
مستند ارثیه پدری که به زندگی و فرجام محمدرضا پهلوی می‌پردازد و از تصاویر آرشیوی دیده نشده بهره می‌برد در جشنواره حقیقت به نمایش در می‌آید.

«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد

مستند ارثیه پدری که به زندگی و فرجام محمدرضا پهلوی می‌پردازد و از تصاویر آرشیوی دیده نشده بهره می‌برد در جشنواره حقیقت به نمایش در می‌آید.
«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد

ممکن است بپسندید...