امسال سه تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور منعقد شده است

امسال سه تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور منعقد شده است
مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امسال با رایزنی‌های انجام‌شده با دانشگاه‌های کامپلوتنسه اسپانیا، کوفه عراق و ورشو لهستان تفاهم‌نامه‌هایی همکاری مشترک با این سه دانشگاه، منعقدشده است.

امسال سه تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور منعقد شده است

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امسال با رایزنی‌های انجام‌شده با دانشگاه‌های کامپلوتنسه اسپانیا، کوفه عراق و ورشو لهستان تفاهم‌نامه‌هایی همکاری مشترک با این سه دانشگاه، منعقدشده است.
امسال سه تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور منعقد شده است

ممکن است بپسندید...