ایران در عراق، سوریه و یمن با آمریکا همکاری کرده!

ایران در عراق، سوریه و یمن با آمریکا همکاری کرده!
رهبر حزب اسلامی افغانستان ایران را به همکاری با دشمنان اسلام متهم کرد و مدعی شد که ایران در اشغال عراق با آمریکا همکاری کرده است.

ایران در عراق، سوریه و یمن با آمریکا همکاری کرده!

رهبر حزب اسلامی افغانستان ایران را به همکاری با دشمنان اسلام متهم کرد و مدعی شد که ایران در اشغال عراق با آمریکا همکاری کرده است.
ایران در عراق، سوریه و یمن با آمریکا همکاری کرده!

ممکن است بپسندید...