بیت‌المقدس را در دست دولت کودک‌کش ر‌ها نخواهیم کرد

بیت‌المقدس را در دست دولت کودک‌کش ر‌ها نخواهیم کرد
رئیس‌جمهور ترکیه که در روزهای اخیر بار‌ها مخالفتش را درباره رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده، امروز یکشنبه این رژیم را دولت تروریستی و کودک‌کش خوانده است.

بیت‌المقدس را در دست دولت کودک‌کش ر‌ها نخواهیم کرد

رئیس‌جمهور ترکیه که در روزهای اخیر بار‌ها مخالفتش را درباره رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده، امروز یکشنبه این رژیم را دولت تروریستی و کودک‌کش خوانده است.
بیت‌المقدس را در دست دولت کودک‌کش ر‌ها نخواهیم کرد

ممکن است بپسندید...