تاریخ برگزاری جشنواره فیلم عمار تغییر کرد/میزبانی در سینما فلسطین

تاریخ برگزاری جشنواره فیلم عمار تغییر کرد/میزبانی در سینما فلسطین
هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار امسال از تاریخ ۶ تا ۱۵ دی ماه در تهران برگزار می شود.

تاریخ برگزاری جشنواره فیلم عمار تغییر کرد/میزبانی در سینما فلسطین

هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار امسال از تاریخ ۶ تا ۱۵ دی ماه در تهران برگزار می شود.
تاریخ برگزاری جشنواره فیلم عمار تغییر کرد/میزبانی در سینما فلسطین

ممکن است بپسندید...