عقب‌ماندگی ملت‌های مسلمان ناشی از اختلافات داخلی است/ لزوم اتحاد برای تشکیل تمدن بزرگ اسلامی

عقب‌ماندگی ملت‌های مسلمان ناشی از اختلافات داخلی است/ لزوم اتحاد برای تشکیل تمدن بزرگ اسلامی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تنها راه نجات جهان اسلام و مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی را وحدت و انسجام ملت‌های مسلمان دنیا تلقی کرد.

عقب‌ماندگی ملت‌های مسلمان ناشی از اختلافات داخلی است/ لزوم اتحاد برای تشکیل تمدن بزرگ اسلامی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تنها راه نجات جهان اسلام و مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی را وحدت و انسجام ملت‌های مسلمان دنیا تلقی کرد.
عقب‌ماندگی ملت‌های مسلمان ناشی از اختلافات داخلی است/ لزوم اتحاد برای تشکیل تمدن بزرگ اسلامی

ممکن است بپسندید...