لاستیک چینی زیر ماشین ایرانی!/ عقب‌ماندگی دستگاه‌های تولید لاستیک

لاستیک چینی زیر ماشین ایرانی!/ عقب‌ماندگی دستگاه‌های تولید لاستیک
رییس سابق اتحادیه لاستیک گفت: متاسفانه خودروسازان واردات لاستیک را به صورت گسترده از کشورهایی نظیر چین انجام می‌دهند و حتی این لاستیک‌ها به بازار آزاد هم عرضه می‌شود.

لاستیک چینی زیر ماشین ایرانی!/ عقب‌ماندگی دستگاه‌های تولید لاستیک

رییس سابق اتحادیه لاستیک گفت: متاسفانه خودروسازان واردات لاستیک را به صورت گسترده از کشورهایی نظیر چین انجام می‌دهند و حتی این لاستیک‌ها به بازار آزاد هم عرضه می‌شود.
لاستیک چینی زیر ماشین ایرانی!/ عقب‌ماندگی دستگاه‌های تولید لاستیک

ممکن است بپسندید...