لیبرمن خواستار تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در ام الفحم عربی شد

لیبرمن خواستار تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در ام الفحم عربی شد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل در واکنش به درگیری‌های فلسطینیان در اعتراض به تصمیم ترامپ درباره قدس، خواهان تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در شهر ام الفحم عربی در شمال اسرائیل شد.

لیبرمن خواستار تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در ام الفحم عربی شد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل در واکنش به درگیری‌های فلسطینیان در اعتراض به تصمیم ترامپ درباره قدس، خواهان تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در شهر ام الفحم عربی در شمال اسرائیل شد.
لیبرمن خواستار تحریم اقتصادی فروشگاه‌ها در ام الفحم عربی شد

ممکن است بپسندید...