موج گرانی مسکن عقب می‌نشیند؟/ واکنش مردم به تحولات بازار مسکن

موج گرانی مسکن عقب می‌نشیند؟/ واکنش مردم به تحولات بازار مسکن
بازار مسکن نیازمند تزریق نقدینگی برای تأمین منابع مالی زنجیره تولید مسکن است. کاهش قدرت خرید مردم و یا عدم مراجعه خریدار به بازار، کمتر از ۶ ماه صنعت ساختمان را دچار رکود و مالکان را مجبور به عقب نشینی از قیمت‌های پیشنهادی می‌کند.

موج گرانی مسکن عقب می‌نشیند؟/ واکنش مردم به تحولات بازار مسکن

بازار مسکن نیازمند تزریق نقدینگی برای تأمین منابع مالی زنجیره تولید مسکن است. کاهش قدرت خرید مردم و یا عدم مراجعه خریدار به بازار، کمتر از ۶ ماه صنعت ساختمان را دچار رکود و مالکان را مجبور به عقب نشینی از قیمت‌های پیشنهادی می‌کند.
موج گرانی مسکن عقب می‌نشیند؟/ واکنش مردم به تحولات بازار مسکن

ممکن است بپسندید...