نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم

نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی، سران اروپا را به اتخاذ رویکردهای دوگانه درباره موضوع قدس اشغالی متهم کرد.

نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی، سران اروپا را به اتخاذ رویکردهای دوگانه درباره موضوع قدس اشغالی متهم کرد.
نتانیاهو: برای پذیرش رویکرد دوگانه سران اروپا درباره قدس آمادگی ندارم

ممکن است بپسندید...