پیروزی قاطعانه آلکمار مقابل هراکلس/ سهم جهانبخش یک گل بود

پیروزی قاطعانه آلکمار مقابل هراکلس/ سهم جهانبخش یک گل بود
تیم فوتبال آلکمار با گلزنی ستاره ایرانی خود برابر هراکلس به بردی قاطعانه دست یافت.

پیروزی قاطعانه آلکمار مقابل هراکلس/ سهم جهانبخش یک گل بود

تیم فوتبال آلکمار با گلزنی ستاره ایرانی خود برابر هراکلس به بردی قاطعانه دست یافت.
پیروزی قاطعانه آلکمار مقابل هراکلس/ سهم جهانبخش یک گل بود

ممکن است بپسندید...