یارانه نقدی همچنان قربانی می‌گیرد/ یارانه پردرآمدها چه خواهد شد؟

یارانه نقدی همچنان قربانی می‌گیرد/ یارانه پردرآمدها چه خواهد شد؟
لایحه بودجه 97 امروز روی میز نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار خواهد گرفت تا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام، سند دخل و خرج یکساله‌ دولت در خانه ملت بررسی شود.

یارانه نقدی همچنان قربانی می‌گیرد/ یارانه پردرآمدها چه خواهد شد؟

لایحه بودجه 97 امروز روی میز نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار خواهد گرفت تا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام، سند دخل و خرج یکساله‌ دولت در خانه ملت بررسی شود.
یارانه نقدی همچنان قربانی می‌گیرد/ یارانه پردرآمدها چه خواهد شد؟

ممکن است بپسندید...