آمادگی هسته‌های مقاومت جهان اسلام برای دفاع از مسجدالاقصی

آمادگی هسته‌های مقاومت جهان اسلام برای دفاع از مسجدالاقصی
سردار قاسم سلیمانی با فرماندهان گردان قسام و القدس در نوار غزه تلفنی گفتگو کرد.

آمادگی هسته‌های مقاومت جهان اسلام برای دفاع از مسجدالاقصی

سردار قاسم سلیمانی با فرماندهان گردان قسام و القدس در نوار غزه تلفنی گفتگو کرد.
آمادگی هسته‌های مقاومت جهان اسلام برای دفاع از مسجدالاقصی

ممکن است بپسندید...