بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه امام رضا ( علیه السلام )

بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه امام رضا ( علیه السلام )
مراسم بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت و نابودی داعش با حضور خانواده های شهدای مدافع و جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا ( علیه السلام ) عصر امروز در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه امام رضا ( علیه السلام )

مراسم بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت و نابودی داعش با حضور خانواده های شهدای مدافع و جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا ( علیه السلام ) عصر امروز در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت در دانشگاه امام رضا ( علیه السلام )

ممکن است بپسندید...