بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که سال سختی را پیش رو داریم/ بازنگری فرایندهای اجرایی می‌تواند کمبود بودجه را جبران کند

بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که سال سختی را پیش رو داریم/ بازنگری فرایندهای اجرایی می‌تواند کمبود بودجه را جبران کند
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سال ۹۷ نیز مانند سال پیش و امسال سال‌های سختی بودجه‌ای است و از بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد این نشانه‌ها به دست می‌آید اما فراموش نکنیم که خربزه شیرین هم از زمین سخت به بار می‌آید.

بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که سال سختی را پیش رو داریم/ بازنگری فرایندهای اجرایی می‌تواند کمبود بودجه را جبران کند

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سال ۹۷ نیز مانند سال پیش و امسال سال‌های سختی بودجه‌ای است و از بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد این نشانه‌ها به دست می‌آید اما فراموش نکنیم که خربزه شیرین هم از زمین سخت به بار می‌آید.
بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که سال سختی را پیش رو داریم/ بازنگری فرایندهای اجرایی می‌تواند کمبود بودجه را جبران کند

ممکن است بپسندید...