تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است

تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تغییر روش بودجه ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۷ است.

تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تغییر روش بودجه ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۷ است.
تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است

ممکن است بپسندید...