حضور اولیه دانشجویان در اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف

حضور اولیه دانشجویان در اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف
دانشجویان انقلابی در دقایق اولیه اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف در میدان فلسطین تهران حضور یافتند

حضور اولیه دانشجویان در اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف

دانشجویان انقلابی در دقایق اولیه اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف در میدان فلسطین تهران حضور یافتند
حضور اولیه دانشجویان در اجتماع بزرگ مدافعان حریم قدس شریف

ممکن است بپسندید...