شجاعی: دنبال گسترش همکاری‌های ایران و آلمان هستیم

شجاعی: دنبال گسترش همکاری‌های ایران و آلمان هستیم
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه دنبال گسترش روابط و همکاری‌های ایران و آلمان هستیم گفت: امیدوارم جلسات و نشست‌های مقامات دو کشور ایران و آلمان به تهیه توافق نامه نهایی همکاری دو کشور منجر شود.

شجاعی: دنبال گسترش همکاری‌های ایران و آلمان هستیم

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه دنبال گسترش روابط و همکاری‌های ایران و آلمان هستیم گفت: امیدوارم جلسات و نشست‌های مقامات دو کشور ایران و آلمان به تهیه توافق نامه نهایی همکاری دو کشور منجر شود.
شجاعی: دنبال گسترش همکاری‌های ایران و آلمان هستیم

ممکن است بپسندید...