قفل دروازه نفت شکست/ گل اول پرسپولیس به صنعت نفت

قفل دروازه نفت شکست/ گل اول پرسپولیس به صنعت نفت
دقایقی پیش علی علیپور گل اول را به نفت آبادان زد.

قفل دروازه نفت شکست/ گل اول پرسپولیس به صنعت نفت

دقایقی پیش علی علیپور گل اول را به نفت آبادان زد.
قفل دروازه نفت شکست/ گل اول پرسپولیس به صنعت نفت

ممکن است بپسندید...