همایش «تلاویو تا بروکسل» در پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می‌شود

همایش «تلاویو تا بروکسل» در پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می‌شود
همایش از«تل آویو تا بروکسل» با حضور رامی از سوئد و سایر اساتید به صورت ویدیوکنفرانس در تالار امام علی پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار می‌شود.

همایش «تلاویو تا بروکسل» در پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می‌شود

همایش از«تل آویو تا بروکسل» با حضور رامی از سوئد و سایر اساتید به صورت ویدیوکنفرانس در تالار امام علی پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار می‌شود.
همایش «تلاویو تا بروکسل» در پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...